Je kind inschrijven

Hieronder vind je de inschrijfformulieren voor kinderopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang. Wil je jouw kind aanmelden voor onderwijs van GOO? Neem dan rechtstreeks contact op met het betreffende kindcentrum. Daar regelen we vervolgens de inschrijving en intake.
Tarieven
Download de inschrijfformulieren
    Kinderopvang
    Peuterwerk gemeente Laarbeek
    Peuterwerk gemeente Gemert-Bakel
    Peuterwerk gemeente Boekel-Venhorst
    Buitenschoolse opvang
    Tussenschoolse opvang
    Gastouderopvang

Incidentele opvang aanvragen
Heb je een keer extra opvang nodig voor je kind? Dan kun je gebruikmaken van incidentele opvang. Deze vorm van opvang is alleen mogelijk in overleg met de pedagogisch medewerker van de groep van jouw kind en wanneer de bezetting het toelaat. Met het aanvraag- en machtigingsformulier vraag je incidentele opvang aan. Op dit formulier vind je ook de uurtarieven.