OPDC - Gemert

Alle kindcentra van GOO en overige scholen in de regio kunnen gebruikmaken van de expertise van ons Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Het OPDC bevindt zich in Gemert en heeft alle faciliteiten en kennis in huis voor begeleiding, coaching, training en onderzoek.

Korte lijnen, snel hulp op gang
Het OPDC werkt nauw samen met de kindcentra. De lijnen zijn kort en zo kan er snel hulp op gang komen. Denk aan begeleiding bij problemen met taal- en spraakontwikkeling, rekenen, prikkelverwerking en gedrag.  

Heeft jouw kind begeleiding of onderzoek nodig?
Aanmelding bij het OPDC verloopt via de intern begeleider van de school. Vaak gebeurt dat op initiatief van de leraar en altijd in overleg met ouders. Je kunt ook zelf contact opnemen met de intern begeleider als je denkt dat jouw kind extra begeleiding of onderzoek nodig heeft. Die bespreekt de mogelijkheden met je en verzorgt samen met jou de aanmelding.
    
Het OPDC in het kort
    Training
    Begeleiding
    Coaching
    Onderzoek
    Voor alle kindcentra van GOO en overige scholen in de regio

OPDC
De Stroom 15
5421 HB Gemert
0492 36 12 42