Orthopedagogisch Didactisch Centrum

Binnen GOO willen we kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes zo goed mogelijk begeleiden in een reguliere setting. Het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) maakt dit mogelijk. Al onze kindcentra en overige scholen uit de regio kunnen gebruikmaken van de expertise van ons centrum.

En kind, n plan
Heeft jouw kind bijvoorbeeld moeite met rekenen, gedragsproblemen of een achterstand in taal- en spraakontwikkeling? Het liefst signaleren we dat zo vroeg mogelijk. Samen met ouders, leraren, intern begeleiders en andere betrokkenen stelt het OPDC een plan op en werken we doelgericht aan een oplossing. In kortdurende trajecten bieden we vervolgens individuele begeleiding en coaching. 

Onderzoek en training
Ouders en leraren kunnen ook bij het OPDC terecht voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te kijken of je kind dyslexie of ADHD heeft, of hoogbegaafd is. Verder geven we trainingen aan kinderen en medewerkers van GOO.

Heeft jouw kind begeleiding of onderzoek nodig?
Aanmelding bij het OPDC verloopt via de intern begeleider van de school. Vaak gebeurt dat op initiatief van de leraar en altijd in overleg met ouders. Je kunt ook zelf contact opnemen met de intern begeleider als je denkt dat jouw kind extra begeleiding of onderzoek nodig heeft. Die bespreekt de mogelijkheden met je en verzorgt samen met jou de aanmelding.

Het OPDC biedt kinderen hulp bij:
    taal- en spraakontwikkeling
    rekenen
    prikkelverwerking
    gedrag