Bericht ouders 24 uurs opvang 3 april 2020

Gemert, 3 april 2020

Betreft: 24 uurs opvang en verlenging compensatieregeling

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen week hebben we u op de hoogte gesteld van de verlenging van de huidige maatregelen i.v.m. het Coronavirus. In dit bericht en de bijgesloten brief van uw gemeente informeren we u over de beschikbaarheid van 24-uurs opvang met ingang van 6 april aanstaande alsmede over verlenging van de compensatieregeling opvang.

24 uurs opvang
Maandag 6 april a.s. starten we met het aanbieden van 24 uurs opvang voor kinderen uit de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek. Deze opvang wordt buiten de reguliere openingstijden van GOO aangeboden bij locatie De Samenstroom in Gemert.
Zie onderstaande links:

Compensatieregeling
Met verlenging van de Coronamaatregelen is ook de compensatieregeling opvang door het Kabinet verlengd tot en met 28 april 2020. Dus nogmaals het verzoek aan ouders om de facturen voor de opvang te blijven voldoen. Compensatie van de eigen bijdrage vindt achteraf plaats door de overheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur of co÷rdinator van uw locatie of met de klantenservice van GOO, telefoonnummer 088-0088560.

Met vriendelijke groet,

GOO voor opvang en onderwijs