Algemene Voorwaarden

GOO opvang en onderwijs is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Dagopvang en BSO en een toelichting.