Een wijziging of beŽindiging doorgeven

Een verhuizing, nieuw telefoonnummer of e-mailadres of gewijzigde gezinssituatie geef je aan ons door via onderstaand wijzigingsformulier. Wil je de opvang volledig of gedeeltelijk beŽindigen, gebruik van het beŽindigingsformulier.De medewerkers van de kindplanning handelen dit voor je af. Let op: geef wijzigingen voor onderwijs rechtstreeks door aan het betreffende kindcentrum.

Opvang wijzigen
Wil je iets wijzigen in de opvang van je kind, bijvoorbeeld de opvangdagen of het aantal dagdelen, download dan het formulier voor de opvangvorm van jouw kind:

> Mutatieformulier kinderopvang

> Mutatieformulier peuteropvang

> Mutatieformulier buitenschoolse opvang

Opvang (gedeeltelijk) beŽindigen?
Wil je de opvang volledig of gedeeltelijk beŽindigen, download hier het beŽindigingsformulier.