Informatie corona virus

Het coronavirus roept veel vragen op bij ouders van kinderen en natuurlijk ook bij ouders van GOO.


Op deze pagina willen we laten weten hoe GOO omgaat met de situatie rondom het coronavirus. Ook vind je op deze pagina links naar betrouwbare sites en antwoorden op veel gestelde vragen. GOO volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en kinderopvang in Nederland weer open gaan vanaf 11 mei 2020.

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. Wij volgen daarbij het protocol basisonderwijs van de PO Raad. Om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creŰren, en de aansluiting bij de BSO zo optimaal mogelijk te houden, gaan kinderen hele dagen naar school en blijven over. Een deel van het onderwijs blijft in de thuisomgeving plaatsvinden op de dagen dat de kinderen niet naar school komen.

Veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs


Wat betekent dit voor onze opvang?


Buitenschoolse opvang (BSO) met ingang van 11 mei 2020.
De BSO is alleen beschikbaar voor de kinderen die een BSO-contract hebben en op die dag fysiek onderwijs volgen, en niet op andere dagen. Voorbeeld: gaat uw kind normaliter op dinsdag naar de BSO, maar heeft het nu bijvoorbeeld op donderdag de lesdag, dan verschuift de contractdag BSO mee naar de donderdag. Klanten hebben recht op hetzelfde aantal contractdagen dan men daadwerkelijk afneemt tot maximaal het aantal lesdagen per week. Verdere informatie omtrent de werkwijze met betrekking tot BSO volgt zo spoedig mogelijk.

Kinderopvang/Peuterwerk (0-4 jaar).
De kinderopvang en het peuterwerk gaat met ingang van 11 mei weer regulier open. We volgen hier de protocollen vanuit de rijksoverheid, Brancheorganisatie Maatschappelijke kinderopvang en PO raad.

Noodopvang.
De noodopvang blijft gedurende en na de meivakantie onder dezelfde voorwaarden geopend. Vanaf 11 mei zal de noodopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar gedurende de schooltijden worden verzorgd door het onderwijs. Opvang vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen klas. Buiten schooltijden vindt de noodopvang plaats in de buitenschoolse opvang. Noodopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar vindt plaats binnen de dagopvang.

24-uurs-/weekend opvang.
De 24-uurs-/weekend opvang blijft gedurende de meivakantie onder dezelfde voorwaarden geopend. Of deze vorm van opvang onder dezelfde voorwaarden ook na 11 mei wordt voortgezet is nog niet duidelijk. Nadere informatie volgt. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij de directeur/co÷rdinator van uw locatie.

Meer informatie kunt u lezen in onze update van 24 april 2020.


Overige links waar u meer informatie kunt terugvinden over Corona en de kinderopvang:

https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisis


Veel gestelde vragen over cornonavirus en de opvang.


Betrouwbare links voor informatie over het Coronavirus.
Onderstaand vind je links van de brancheverenigingen kinderopvang en de belangenvereniging voor ouders kinderopvang. Op deze sites is eveneens betrouwbare informatie te vinden over het Coronavirus en de opvang.