Je kind inschrijven

Hieronder vind je de inschrijfformulieren voor kinderopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Wil je jouw kind aanmelden voor onderwijs van GOO? Neem dan rechtstreeks contact op met het betreffende kindcentrum. Daar regelen we vervolgens de inschrijving en intake.
Tarieven
Download de inschrijfformulieren
Kinderopvang
Peuterwerk 
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Aanvraag incidentele opvang

Openingstijden peuterwerk
Klik hier voor de actuele openingstijden van het peuterwerk.

Incidentele opvang aanvragen
Heb je een keer extra opvang nodig voor je kind? Dan kun je gebruikmaken van incidentele opvang. Deze vorm van opvang is alleen mogelijk in overleg met de pedagogisch medewerker van de groep van jouw kind en wanneer de bezetting het toelaat. Met het aanvraag- en machtigingsformulier vraag je incidentele opvang aan. Op dit formulier vind je ook de uurtarieven.