Medezeggenschap

Goed onderwijs en professionele kinderopvang zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van onze kinderen. Logisch dat je als ouder betrokken wilt zijn bij de organisatie hiervan. De GOO-raad buigt zich over allerlei vraagstukken die de afzonderlijke kindcentra overstijgen. Deze raad bestaat naast de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van de kindcentra.

Meer weten of meepraten?
Heb je vragen over de GOO-raad of lijkt het je leuk om je aan te sluiten? Met maximaal vier uur per maand kun jij van betekenis zijn voor GOO, kinderen, medewerkers en ouders. We horen graag van je! Stuur je mailtje naar goo-raad@stichtinggoo.nl.