Medezeggenschap

We weten allemaal hoe belangrijk goed onderwijs en professionele kinderopvang zijn. Logisch dat je als ouder betrokken wilt zijn bij de organisatie hiervan. Wil jij meepraten over onderwerpen die ertoe doen? Sluit je dan aan bij de GOO-raad.

Meepraten over onderwijs en opvang?
Wat is de ideale profielschets voor de nieuwe directeur van een kindcentrum? Is het pedagogisch beleid voor verbetering vatbaar? Is de begroting verantwoord? Hoe richten we de buitenruimtes van onze kindcentra in? Hoe gaan we als organisatie om met social media? De GOO-raad buigt zich over allerlei vraagstukken die de afzonderlijke kindcentra overstijgen. Als lid van deze raad geef je gevraagd én ongevraagd advies hierover. De GOO-raad bestaat naast de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van de kindcentra.

Interesse?
Wil jij van betekenis zijn voor GOO, kinderen, medewerkers en ouders? En heb je hier maximaal vier uur per maand voor over? Dan horen wij graag van jou. Meld je aan bij Henk Veneberg via henk.veneberg@stichtinggoo.nl

Pilot in 2017-2018
Stichting GOO is een relatief nieuwe organisatie, ontstaan na een fusie van Zicht Primair Onderwijs en Fides Kinderopvang. Zicht betrok ouders bij haar beleid via een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, terwijl Fides werkte met een centrale oudercommissie. Binnen GOO voeren deze organen samen overleg in een gemeenschappelijke raad, de zogeheten GOO-raad, met zowel ouders als medewerkers. Schooljaar 2017-2018 is een pilotperiode waarin we testen hoe het is om gezamenlijk te vergaderen. Deze pilot is dé kans om op een goede manier invulling te geven aan de GOO-raad.
In 2018-2019 proberen we te komen tot een volwaardige verkozen GOO-raad.


Jaarplanning 2018-2019
9 oktober 2018 GMR - OR - COC - CvB 19.45 uur
4 december 2018 GMR - OR - COC - CvB 19.45 uur
6 februari 2019 GMR - OR - COC - CvB 19.45 uur
2 april 2019 GMR - OR - COC - CvB 19.45 uur
5 juni 2019 GMR - OR - COC - CvB 19.45 uur
De vergaderingen zijn openbaar.

Ledenlogin, klik op het logo: