Medezeggenschap

We weten allemaal hoe belangrijk goed onderwijs en professionele kinderopvang zijn. Logisch dat je als ouder betrokken wilt zijn bij de organisatie hiervan. Wil jij meepraten over onderwerpen die ertoe doen? Sluit je dan aan bij de GOO-raad.

Meepraten over onderwijs en opvang?
Wat is de ideale profielschets voor de nieuwe directeur van een kindcentrum? Is het pedagogisch beleid voor verbetering vatbaar? Is de begroting verantwoord? Hoe richten we de buitenruimtes van onze kindcentra in? Hoe gaan we als organisatie om met social media? De GOO-raad buigt zich over allerlei vraagstukken die de afzonderlijke kindcentra overstijgen. Als lid van deze raad geef je gevraagd én ongevraagd advies hierover. De GOO-raad bestaat naast de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van de kindcentra.

Interesse?
Wil jij van betekenis zijn voor GOO, kinderen, medewerkers en ouders? En heb je hier maximaal vier uur per maand voor over? Dan horen wij graag van jou. Meld je aan bij Dolf Bakkers via goo-raad@stichtinggoo.nl

GOO-Raad
Dit schooljaar zijn de geledingen van ouders en personeel van opvang en onderwijs geďntegreerd. Er vindt gezamenlijke vooroverleg plaats met het CvB, er is een gezamenlijke agenda voor de vergadering met als doel de dingen goed te doen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.


Ledenlogin, klik op het logo: