Openingstijden en sluitingsdagen

Openingstijden


KDV
De kinderdagverblijven en BSO's zijn 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de nationale feestdagen. De standaard openingstijden voor de kinderverblijven zijn van 7.30 tot 18.30 uur. Indien er een halve dag opvang wordt afgenomen is de eind- en starttijd 13.00 uur. Op sommige locaties kan opvang vanaf 7.00 uur worden geboden. Informeer bij de afdeling Kindplanning of op de locatie naar de mogelijkheden.

BSO
De BSO is in de 40-schoolweken geopend vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. In de vakantie weken zijn de openingstijden van 7.30-18.30 uur. Indien er een halve dag opvang wordt afgenomen is de eind- en starttijd 13.00 uur.

Voorschoolse opvang, indien geboden op de locatie van uw voorkeur, is geopend van 7.30 tot start schooltijd.
Om sommige locaties, zowel bij dag- als buitenschoolse opvang bestaat de mogelijkheid om vanaf 7.00 uur opvang af te nemen. Informeer bij de afdeling Kindplanning of op de locatie naar de mogelijkheden.

Peuteropvang
Peuteropvang is open in de 40 schoolweken. De precieze tijden van peuteropvang op uw locatie vind u in dit overzicht.

Sluitingsdagen


  • Op 24 december en op 31 december zijn alle opvanglocaties om 17.00 uur gesloten.
  • Op woensdag 5 april 2023 is er een studiemiddag voor alle medewerkers van GOO. Hierdoor zijn alle locaties vanaf 13.00 uur gesloten.
  • Peuteropvang is de vakantieweken van het basisonderwijs gesloten, zie onderstaand schema.
  • Op de nationale feestdagen zijn alle opvanglocaties gesloten.

Vakanties en feestdagen opvang schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023
Meer informatie over studiedagen vind je in de schoolgids of op de eigen website van het kindcentrum.

Hieronder vind je een overzicht van de feestdagen 2022/2023 waarop de opvang gesloten is:
  • 1e en 2e Kerstdag, 25 en 26 december 2022
  • Nieuwjaarsdag, 1 januari 2023
  • 2e Paasdag, 10 april 2023
  • Koningsdag, 27 april 2023
  • Hemelvaart, 18 mei 2023
  • 2e Pinksterdag, 29 mei 2023