Welkom bij GOO

Welkom bij GOO! Een stichting voor opvang en onderwijs. Omdat wij geloven, dat juist die combinatie, het beste is voor kinderen. We bieden kinderen een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar.

Wie werken er bij Stichting GOO?
Dagelijks zetten we ons met veel plezier in om er voor de kinderen een feestje van te maken. Bij ons werken onder andere pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch coaches, kindcentrumleiders en clusterdirecteuren. Zij werken op de kinderdagverblijven, peuterwerk, buitenschoolse opvang en de basisschool. Op verschillende locaties in de gemeentes Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek. Een van onze kindcentra biedt speciale opvang, speciaal onderwijs en een expertisecentrum.Daarnaast staat er een volledig team klaar op ons stafbureau in Gemert om de kindcentra te adviseren en te ondersteunen. Zo zijn er afdelingen kwaliteit, ICT, HR, bedrijfsvoering en communicatie.

Kinderen voorbereiden op hun toekomst
Stichting GOO zorgt er met zo'n 500 medewerkers op 18 locaties voor dat ruim 4000 kinderen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen om zich staande te kunnen houden in onze maatschappij, maar als meemakers van hun eigen toekomst. Als ontwerpers, initiatiefnemers van hun eigen leven.

Jij bent onze held
Bij stichting GOO hebben we oog voor helden. Dat zijn onze kinderen, maar zeker ook onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat jij goed in je vel zit en jezelf kunt blijven ontwikkelen als je dat wilt. We hebben volop carričremogelijkheden. Natuurlijk kun je daarnaast rekenen op een prettige werkomgeving, leuke collega's en een passend salaris.