Aanmelden basisschool schooljaar 2020/2021

03 februari 2020
GOO biedt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang, in een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. Om het nieuwe schooljaar 2020/2021 goed voor te kunnen bereiden, vragen wij aan u om uw kind (geboren tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017) aan te melden op een van onze kindcentra. Wilt u graag een persoonlijke rondleiding? Neem dan contact op met de directeur van het betreffende kindcentrum.