Tarieven 2018

De tarieven van stichting GOO: kies hier voor: alle tarieven 2018 of meteen inschrijven


Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag wordt per 2018 verhoogd.  Op de site van de Belastingdienst kunt u een berekening maken voor 2018. Klik hier voor het maken van een persoonlijke berekening.

Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen: wat is de Wet IKK?

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) bevat maatregelen om de kwaliteit van kinderopvang en BSO te waarborgen en te verbeteren. Kindcentra in heel Nederland zijn verplicht deze maatregelen te implementeren. 

De Wet IKK in het kort:
 • De ontwikkeling van het kind staat centraal.
 • Veiligheid en gezondheid.
 • Stabiliteit en pedagogisch maatwerk.
 • Toezicht en handhaving. 
Welke maatregelen stelt de Wet IKK verplicht? Wijzigingen per 2018:
 • Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid -> GOO is op dit moment bezig met het actualiseren van ons pedagogisch beleid waarin veiligheid en ontwikkeling van het kind centraal staat. Daaruit volgt een werkplan per locatie.
 • Op dit moment mogen er drie vaste gezichten per baby zijn -> Met ingang van 2018 worden dat twee vaste gezichten per baby. Op dagen dat het kind komt is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Het is belangrijk voor jonge kinderen dat er vertrouwde en bekende medewerkers zijn. Voor kinderen met flexibele opvang geldt de ‘vaste gezichten eis’ niet.
 • Duidelijk beleid wanneer we afwijken van de beroepskracht kind-ratio op de groepen -> GOO heeft dit beleid al. Daar verandert niets in.
 • Elk kind een mentor -> De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders (en in de BSO ook voor het kind).
 • Drie uursregeling aangepast -> Onder bepaalde voorwaarden mogen we maximaal drie uur per dag afwijzen van de beroepskracht kind-ratio. Bijvoorbeeld aan het begin en eind van de dag of tijdens pauzes van medewerkers. Dat is nu ook al het geval. In de nieuwe wet krijgen we meer ruimte om zelf te bepalen op welke tijdvakken we afwijken.
 • Geen vrijwilligers meer i.p.v. beroepskrachten-> GOO werkt niet met vrijwilligers. Daarmee lopen we al jaren voor op de kwaliteitseisen. 
Vanwege deze IKK regels gaan de tarieven voor de kinderopvang en BSO omhoog. Naast de jaarlijkse prijsindexatie stijgen de kosten extra door deze Wet IKK omdat we moeten investeren in extra personeel en opleidingen voor de medewerkers.     

Komen er nog meer wijzigingen ? In 2019 worden onderstaande wijzigingen aangekondigd:
 • Eén medewerker met zorg voor 3 baby’s (nu 4 baby’s).
 • Eén kind meer per medewerker op de BSO bijeen groep 4- tot 12 jarigen.
 • Taaleisen voor de pedagogische medewerkers gaan omhoog.
 • Pedagogisch beleidsmedewerker voor pedagogische coaching, ontwikkeling en invoering pedagogisch beleidsplan.
 • Opleidingsplan en permanente educatie.
Wat merk ik van de nieuwe wet?
Dat de kwaliteit van de kinderopvang wordt verhoogd.
 
Bij alle vragen over kinderopvang vragen we u om per mail contact op te nemen met de klantenservice: postbus@stichtinggoo.nl zodat we het antwoord persoonlijk en passend kunnen specificeren (of bel 088-0088500).