Een wijziging doorgeven

Een verhuizing, nieuw telefoonnummer of e-mailadres of gewijzigde gezinssituatie geef je aan ons door via onderstaand wijzigingsformulier. De medewerkers van ons servicebureau handelen de wijziging voor je af. Let op: geef wijzigingen voor onderwijs rechtstreeks door aan het betreffende kindcentrum.

Opvang wijzigen of beŽindigen
Wil je iets wijzigen in de opvang van je kind, bijvoorbeeld de opvangdagen of het aantal dagdelen, of wil je de opvang beŽindigen? Download dan het wijzigingsformulier voor de opvangvorm van jouw kind:

Kinderopvang
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang