Peuteropvang

Vanaf 2 jaar is je kind twee dagdelen per week welkom bij het peuterprogramma op onze kindcentra. Fijn spelen, verkleden, zingen of knutselen; het kan allemaal. Je peuter krijgt volop de ruimte om samen met leeftijdsgenootjes te experimenteren en te ontdekken.
Spelenderwijs leren
Peuteropvang bereidt kinderen voor op de basisschool. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) leren peuters onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers spelenderwijs allerlei vaardigheden die ze op de basisschool nodig hebben. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren we hierdoor vroegtijdig. Waar nodig, bieden we aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld door een extra dagdeel peuterprogramma.

Goede overdracht opvang en onderwijs
Onze kindcentra zijn gericht op een soepele overgang tussen (vormen van) opvang en onderwijs. Gaat jouw kind al naar de kinderopvang? Dan combineer je dat dus eenvoudig met het peuterprogramma. Ook tussen de peuteropvang en de basisschool vindt een goede overdracht plaats.

TarievenVoordelige tarieven
• Je betaalt slechts voor 40 opvangweken per jaar.
• Als werkende ouder heb je recht op kinderopvangtoeslag.
• Door gemeentelijke subsidies zijn de kosten laag.

Bekijk ons volledige dienstenaanbod!

Kom gerust eens langs
Wil je zelf eens kijken hoe het eraan toegaat op onze kindcentra?
Dan ben je van harte welkom. Vraag een rondleiding aan of neem contact op. We vertellen je graag meer. Jouw kind direct inschrijven voor peuteropvang kan natuurlijk ook.