Samenwerking koplopers

Als één van de koplopers in Nederland biedt GOO opvang en onderwijs geïntegreerd aan.

Er zijn diverse voorbeelden van kindcentra waar opvang en onderwijs samenwerken, met goede ervaringen. Het gaat hier dan om samenwerking van twee organisaties met een eigen cultuur en een eigen bedrijfsvoering in één kindcentrum.

GOO heeft gekozen voor een bestuurlijke fusie. Er is daarbij sprake van één gezamenlijk doel: met één team samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen.

Als koploper werken wij samen met twee andere stichtingen die, op eigen wijze, dezelfde visie delen.