Mutatieformulier kinderdagverblijf

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met onderstaand formulier kun je een wijziging doorgeven voor het kinderdagverblijf. De afdeling Kindplanning handelt de wijziging af. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
Een wijziging in de NAW-gegevens geef je door via het wijzigingsformulier NAW-gegevens.
Let op: geef wijzigingen voor onderwijs rechtstreeks door aan het betreffende kindcentrum.

GEGEVENS KIND

WIJZIGEN VAN DAGEN (alleen invullen als dit van toepassing is)
GEWENSTE DAGOPVANG
GEWENSTE VERLENGDE OPVANG
GEWENSTE FLEXIBELE OPVANG

WIJZIGING CONTRACT (alleen invullen als dit van toepassing is)
* deze wijziging is alleen mogelijk per 1 januari of bij aanvang opvangcontract


ONDERTEKENING
Stichting GOO hanteert de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Bij verzenden van dit formulier verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

reload
* Verplichte velden