Onderwijs

Op onze kindcentra staat alles in het teken van ontwikkeling. Vanaf de eerste kennismaking tot het moment dat je kind de overstap maakt naar de middelbare school. Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen er, samen met jou als ouder, voor dat je kind zich op eigen kracht kan ontplooien, in eigen tempo, met plezier en vertrouwen.

Positief en eigentijds
Wij geloven dat 'eigen wijsheid' je verder brengt, maar ook dat samenwerken belangrijk is om in de veranderende wereld je eigen weg te vinden. Ons onderwijs stemmen we af op wat kinderen nodig hebben. Met uitnodigende lessen en leerarrangementen krijgen kinderen positieve bevestiging en een goede basis in taal, lezen en rekenen. Verder hebben 21st century skills onze bijzondere aandacht. Naast boeken en methodes, werken we daarom volop met tablets, digiborden en computers. Ook leren kinderen samenwerken, ontdekken en onderzoeken; belangrijke vaardigheden voor nu en later.

Doorlopende leerlijn
Voor het eerst naar school gaan is natuurlijk spannend. Voor je kind, maar ook voor jou als ouder. Door onze unieke combinatie van opvang en onderwijs verloopt de overgang naar het basisonderwijs soepel. Leraren kennen kinderen vaak al en de vaardigheden die op de opvang geleerd worden, sluiten aan bij het onderwijs. Dat is ook het geval bij de buitenschoolse opvang. Zo bieden wij van 0 tot en met 13 jaar
een doorlopende leerlijn.


Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Alle kindcentra die bij GOO zijn aangesloten worden ondersteund door het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). De specialisten van het OPDC coachen, trainen en begeleiden kinderen, onder meer in sociale vaardigheden. Ook kunnen we hier onderzoeken of een kind bijvoorbeeld dyslexie of ADHD heeft.