Medezeggenschap

Goed onderwijs en professionele kinderopvang zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van onze kinderen. Logisch dat je als ouder of als medewerker betrokken wilt zijn bij de organisatie hiervan.

Er is medezeggenschap op twee niveaus: op locatieniveau en op instellingsniveau. Dat betekent dat er op elk kindcentrum lokale medezeggenschap is, en daarnaast GOO-breed medezeggenschap over onderwerpen die de afzonderlijke kindcentra overstijgen.
Meer weten of meepraten?
Heb je vragen over de GOO-raad of lijkt het je leuk om je aan te sluiten? Met maximaal vier uur per maand kun jij van betekenis zijn voor GOO, kinderen, medewerkers en ouders. We horen graag van je! Stuur je mailtje naar goo-raad@stichtinggoo.nl.