Opvang wijzigen of beŽindigen

Wijziging doorgeven
Een verhuizing, nieuw telefoonnummer of andere gegevens wijzigen? Dit kun je zelf wijzigen in de Konnect Ouderapp onder account.

Wil je wijziging doorgeven voor de opvang, gebruik hiervoor het mutatieformulier:

BeŽindiging opvang
Bij beŽindiging van een opvangabonnement heb je, volgens de algemene voorwaarden, ťťn maand opzegtermijn. De termijn gaat in op de dag dat wij je opzegging ontvangen via de mail. Dit kan dus op elke willekeurige dag van de maand. Gebruik het beŽindigingsformulier voor het stopzetten van de opvang.