Onderwijs

Samenwerken, ontdekken en onderzoeken
Ons onderwijs is afgestemd op wat jouw kind nodig heeft: aandacht, positieve bevestiging, je (creatieve) talenten ontdekken, jezelf ontwikkelen en een goede basis in taal, lezen en rekenen. Bij GOO-scholen ligt de focus op samenwerken, ontdekken en onderzoeken: belangrijke vaardigheden voor nu en later. Dat doen we met een flinke portie lef, we kiezen niet voor de makkelijke weg, maar dagen onszelf en de leerlingen uit. We zoeken de verbinding met elkaar Ún onze omgeving op, zodat kinderen al volop kennis maken met de maatschappij. Tot slot is nieuwsgierigheid een belangrijke waarde bij ons. Kinderen leren bij GOO spelenderwijs en blijven zo leergierig.

Toekomstgericht onderwijs
Ons onderwijs gaat mee met de tijd. Want onze kinderen gaan straks werken in een wereld die er waarschijnlijk heel anders uitziet. De digitalisering gaat sneller dan ooit. Je kind leert bij ons dan ook niet alleen uit de boeken, maar ook met tablets, digiborden en computers. Daarnaast besteden we aandacht aan digitale vaardigheden, zoals programmeren.

Soepele overgang naar de basisschool
Voor het eerst naar school gaan is natuurlijk spannend. Voor je kind, maar ook voor jou als ouder. Stichting GOO zorgt ervoor dat de overgang van opvang naar basisschool soepel verloopt. In onze kindcentra, waar opvang en onderwijs op elkaar aansluiten, zorgen onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers ervoor dat je kind zich op eigen kracht en in eigen tempo kan ontplooien. Met plezier, aandacht en vertrouwen.

Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Alle kindcentra van Stichting GOO krijgen ondersteuning van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). De specialisten van het OPDC coachen, trainen en begeleiden kinderen, onder meer in sociale vaardigheden. Ook kunnen we hier onderzoeken of een kind bijvoorbeeld dyslexie of ADHD heeft. Is er zorg nodig? Dan is die dus dichtbij te vinden.

Waarom onderwijs bij Stichting GOO?
  • Eigentijds onderwijs
  • Denken in kansen
  • Oog voor de talenten van kinderen
  • Kinderen zijn meemakers van hun toekomst: we maken samen onderwijs
  • Doorlopende leerlijn
  • Soepele overgang van opvang naar onderwijs
Lees verhalen over onderwijs bij GOO


"Iedereen moet zich hier thuis en gehoord voelen."

Walther Groenendaal
Teamleider KC Cornelius


We kunnen natuurlijk zelf veel vertellen over onderwijs bij GOO, maar liever laten we medewerkers, kinderen en ouders aan het woord. Op onze blog delen we regelmatig verhalen.