Aanmeldformulier onderwijs

NB: Dit betreft een (voor)aanmelding.
De vooraanmelding van Kindcentrum De Samenstroom vindt u op www.kcsamenstroom.nl


GEGEVENS KIND
Gezinssamenstelling, broertjes en/of zusjes:

MEDISCHE INFORMATIE

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS / VOOGD 1

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS / VOOGD 2

AANVULLENDE GEGEVENS I.V.M. SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

NIET INVULLEN BIJ AANMELDING VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS (KC SBO PETRUS DONDERS)

Gegevens vorige basisschool (indien van toepassing)

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Onderstaande NIET invullen (wordt ingevuld na overleg met de school)
DEFINITIEVE AANMELDING
Het is gewenst dat de leerling aanwezig is bij de definitieve aanmelding.

De aanmelding is definitief gemaakt op:

reload
* Verplichte velden