Met onze waarderende audits houden we grip op kwaliteit

Je kunt op verschillende manieren een audit doen. Jaren geleden deden we dat bij GOO onder andere door te observeren in de klassen en checklists in te voeren, waar vervolgens een analyse uit kwam. Inmiddels weten we beter. Kindcentrumleider Ilse Opsteen-van Hoof vertelt ons meer over de waarderende audit.

Bij de aanloop naar de nieuwe vorm van auditeren waren mensen uit alle lagen van de organisatie betrokken. Ilse: 'Onze werkgroep is samen met een extern bedrijf aan de slag gegaan. Wat verstaan we bij GOO onder kwaliteit? En hoe kunnen we daar grip op houden? Daar kwam de waarderende audit uit. Het samengestelde auditteam, een groep van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders en kindcentrumleiders, volgde speciale scholing om de audits op deze manier te kunnen uitvoeren.'
Succesverhaal

De audit start met een documentanalyse, waarbij alle documenten die gaan over kwaliteit kritisch onder de loep worden genomen. Daarna volgt de auditdag. Ilse: 'Op die dag staan de waarderende interviews centraal, waarbij niet alleen de kindcentrumleider, directeur, intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers maar ook ouders en kinderen worden geÔnterviewd. Daarbij vragen we altijd naar een succesverhaal: waar ben je trots op? Want ieder kindcentrum heeft genoeg om trots op te zijn.'

Waarderende blik

Onderdeel van de audit is ook een kijkje nemen binnen de groepen. Niet zoals vroeger, met een checklist, maar om sfeer te proeven. 'Dat is een heel andere insteek', zegt Ilse. 'Naast punten om trots op te zijn, heeft ook ieder kindcentrum kansen ter versterking. Maar als je werkt vanuit een waarderende blik, is dat heel anders dan als je werkt met een checklist met scoresysteem.'

Laagdrempelig

Deze vorm van auditeren is heel laagdrempelig. Ilse: 'De auditgroep is een diverse groep van mensen die ook gewoon GOO-collega's zijn. Het mooie is: als je onderdeel bent van het auditteam en je hebt geleerd op een waarderende manier te kijken en te bevragen, dan neem je dat ook mee naar je eigen kindcentrum. Dat is heel waardevol.'