Samen stemmen we de behoeftes van opleiding en praktijk op elkaar af

In een krappe arbeidsmarkt kun je twee dingen doen: afwachten of actie ondernemen. GOO doet het laatste. De nieuwe samenwerking met ROC Ter AA is er een voorbeeld van. Samen hebben zij een nieuwe opleiding ontwikkeld waarbij studenten in drie jaar een dubbele kwalificatie behalen als gespecialiseerd pedagogisch medewerker Ún onderwijsassistent. 'Zo leiden we onze eigen opvang- Ún onderwijsprofessionals op.'

De nieuwe opleiding tot kindprofessional betekent een intensieve samenwerking tussen ROC Ter AA en GOO. Marlon van Asten is erbij betrokken als kindcentrumleider van Kindcentrum Kleinerf in De Mortel. 'Wij willen als organisatie graag meedenken bij het opleiden van onze nieuwe collega's. We zien dit als een mooie kans in deze krappe arbeidsmarkt.'
Samenwerking

Marlon maakt samen met Shari Wester, docent en stage- en loopbaanbegeleider bij ROC Ter AA, deel uit van de werkgroep die is opgezet om de opleiding vorm en inhoud te geven. Shari: 'In de aanloop van de opleiding hebben we samengewerkt om af te stemmen wat we in de opleiding nodig hebben en waar behoefte aan is in de praktijk. Dat moet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.' Ook nu de opleiding is gestart, blijft de samenwerking intensief: 'We komen iedere week samen om te overleggen. De lessen geven we deels op KC De Bakelaar: daar komen opleiding en praktijk bij elkaar.'
Intensieve opleiding

Wie in drie jaar twee kwalificaties wil halen, kan rekenen op een intensieve opleiding. Shari: 'Er wordt wel wat van de studenten verwacht. Daarom is er voorafgaand een sollicitatieprocedure geweest waarop eerstejaars studenten konden reageren. We hebben nu een groep zeer gemotiveerde en enthousiaste studenten. Sommigen moeten ver reizen om onze locaties te bereiken. Dat zegt iets over hun betrokkenheid en toewijding.'

Boeien en binden

Marlon hoopt de studenten tijdens de opleiding te kunnen boeien en binden. 'Studenten hoeven straks niet in dienst te gaan bij ons, al hopen we dat natuurlijk wel. Als wij zelf onze collega's mee kunnen opleiden en perspectief op werk kunnen bieden, dan is dat een mooie opbrengst voor de sector, onze organisatie, de opleiding Ún voor de studenten zelf.'


Foto boven: Shari Wester
Foto rechts: Marlon van Asten