Voorwaarden ruilservice 2024

[Klik hier voor een printbare versie]

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de opvang. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de groep, maar ook voor het veilige en vertrouwde gevoel wat we je kind hiermee geven. Dit vinden we belangrijk voor de pedagogische kwaliteit.

Soms komt een kind niet op de vaste dag naar de opvang. Hiervoor hebben we bij GOO een ruilservice voor alle abonnementsoorten. Heb je opvang nodig op een andere dag (dan je vaste opvangdag) dan kun je een aanvraag indienen en hiervoor het ruiltegoed gebruiken.

De aanvraag wordt beoordeeld op de groep waarbij we rekening houden met de personele planning en de bestaande wet- en regelgeving. Houd er wel rekening mee dat ruilen een service is en hieraan dus geen rechten ontleend worden.

Hieronder vind je de spelregels van de ruilservice bij GOO.


Wanneer bouw je een afwezigheidstegoed (ruiltegoed) op?
 • Als je uiterlijk 48 uur voor de afwezigheid van jouw kind afmeldt in de app Konnect, bouw je afwezigheidstegoed op.
 • Het afwezigheidstegoed blijft 60 dagen geldig en komt daarna automatisch te vervallen.
 • Afmelden kan alleen voor dagdelen die in je opvangcontract zijn vastgelegd, dus niet voor losse uren. Uren worden opgebouwd over een hele dag of over een dagdeel. Je bouwt dus geen afwezigheidstegoed op wanneer je je kind later brengt of eerder ophaalt.
 • Weet je al dat je op een bepaalde dag de opvang niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld een vakantieperiode? Dan kun je dit 8 maanden van tevoren al afmelden in Konnect.
 • Valt een nationale feestdag op je vaste opvangdag dan ontvang je automatisch een feestdagentegoed over deze dag. Je hoeft hiervoor niets te doen.
 • De afgemelde dagen komen in een overzicht in je Konnect app bij je tegoeden waardoor je altijd een actueel overzicht hebt.
 • De vrijdag na Hemelvaart is de peuteropvang gesloten, je ontvangt voor deze dag een sluitingstegoed als je een overeenkomst peuteropvang hebt en je vaste opvangdag een vrijdag is.
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af dan ontvang je hierover geen afwezigheidstegoed. Annuleer je een ruilaanvraag voordat deze is goedgekeurd dan komen de uren weer terug bij je afwezigheidstegoed.

Hoe kun je het afwezigheidstegoed gebruiken?
 • Op elk gewenst moment kun het tegoed gebruiken om een ruilaanvraag in te dienen. Dit doe je via de ouderapp Konnect.
 • Afwezigheidstegoed kan 30 dagen voor of 60 dagen na de afgemelde opvangdag worden ingezet.
 • Je hoort maximaal 14 dagen van tevoren van de groep of je ruilaanvraag wordt goedgekeurd.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je nog annuleren met behoud van je afwezigheidstegoed.
 • In de app van Konnect zie je het afwezigheidstegoed dat het eerst vervalt bovenaan in de lijst staan. Zo kun je je afwezigheidstegoed optimaal gebruiken.
 • Heb je jouw kind in Konnect afgemeld en de afwezigheid is goedgekeurd op locatie, dan vervalt deze opvangdag. We kunnen deze toekennen aan een ander kind waar extra opvang voor is aangevraagd.
 • Wanneer je daarna toch opvang nodig hebt op deze afgemelde dag en er is nog plaats; dan is je kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor extra opvang waarbij je het afwezigheidstegoed weer kunt inzetten dat je voor die (of een andere) dag hebt ontvangen.
 • Het afwezigheidstegoed is niet abonnementsgebonden, dus het tegoed vanuit een 40 weken abonnement kan ook ingezet worden voor een vakantiedag (mits je voldoende uren hebt), en andersom.

Beoordeling van je ruilaanvraag
 • De aanvraag wordt beoordeeld op locatie op de groep van je kind. Als er voldoende plaats is en het past binnen de wet- en regelgeving kan je aanvraag worden goedgekeurd. Dit wil zeggen dat we nooit meer dan het wettelijke toegestane aantal kinderen op een groep plaatsen en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden.
 • Wij streven ernaar om jouw kind een plekje te bieden op de vaste opvanggroep. Als deze groep vol is en er is wel ruimte op een andere groep op dezelfde locatie dan zullen we met je overleggen of je hiervan gebruik wilt maken.
 • Het is alleen mogelijk om op je vaste opvanglocatie een aanvraag in te dienen.
 • Als je onvoldoende afwezigheidstegoed hebt, kun je ook extra opvang (op factuur) aanvragen en ontvang je automatisch een factuur over deze uren. Deze uren komen ook op je jaaropgave en dien je zelf door te geven bij de belastingdienst.
 • Heb je onvoldoende afwezigheidstegoed voor de aanvraag zullen de uren gefactureerd worden als extra opvang op basis van het 40 weken uurtarief. Het uurtarief voor 2024 is € 10,70 voor de buitenschoolse opvang en € 11,55 voor het kinderdagverblijf en peuteropvang.

Geldigheidsduur van ruiluren
 • Heb je je kind afgemeld, dan zijn de afwezigheidsuren 30 dagen geldig vůůr of 60 dagen na de datum waarop je afmeldt.
 • Na 60 dagen vervalt het afwezigheidstegoed automatisch.
 • Afwezigheidstegoed is eenmalig inzetbaar. Komt je kind niet op de goedgekeurde ruildag dan vervalt het tegoed en kun je deze niet nogmaals inzetten.
 • Gaat je kind wijzigen van opvanglocatie binnen GOO? Dan kun je het kindgebonden afwezigheidstegoed meenemen, mits je dezelfde opvangsoort blijft afnemen.
 • Als je opvangovereenkomst is beŽindigd, vervallen alle opgebouwde afwezigheidstegoeden na de laatste opvangdag en kun je dus geen afwezigheidstegoed meer inzetten.
 • Afwezigheidstegoed is kindgebonden en kan dus niet voor andere kinderen uit het gezin gebruikt worden of worden overgedragen.
 • Afwezigheidstegoed is gebonden aan de opvangsoort. Dagopvang uren kunnen alleen voor dagopvang ingezet worden, buitenschoolse opvang alleen voor buitenschoolse opvang en peuteropvang uren alleen voor peuteropvang.
 • Gaat je kind vanuit de dag- en/of peuteropvang naar de buitenschoolse opvang? Dan vervallen alle uren uit de dag- en/of peuteropvang.
 • Afwezigheidstegoed wordt nooit financieel gecompenseerd, dus restitutie is niet mogelijk.