Klachten en tips

Kinderopvang en onderwijs blijven mensenwerk. Er kan iets gebeuren waarover je niet tevreden bent. Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. Uiteraard stellen we alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Heb je een klacht?
Bespreek de klacht in eerste instantie op de locatie of de afdeling waar de klacht is ontstaan. In de meeste gevallen komen we er samen wel uit. Is dat niet mogelijk of vinden jullie geen oplossing? Neem dan contact op met de manager van de locatie of de afdeling.

Blijft de klacht toch bestaan?
Voor klachten die niet opgelost worden binnen de locatie of afdeling, hebben wij een
klachtenregeling. Zo weet je zeker dat we jouw klacht zorgvuldig behandelen.
De procedure is als volgt:
  • Mail je klacht, binnen vier weken nadat deze is ontstaan, naar info@stichtinggoo.nl.
    Je ontvangt van ons een bevestiging.
  • Binnen vijf dagen nemen wij persoonlijk contact met je op om tot een oplossing te komen.
  • Lukt dit niet? Dan ontvang je namens het bestuur van GOO binnen zes weken na het indienen van de klacht een oordeel. Wanneer jouw klacht leidt tot aanpassing van onze werkwijze of andere maatregelen, dan staat in het oordeel ook de termijn waarbinnen we deze aanpassing realiseren.

Voor GOO zijn ook externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Dit zijn onafhankelijke deskundigen, niet in dienst van de stichting. Zij kunnen ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met GOO: ouders, collega's, kinderen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.
GOO heeft in dit kader afspraken gemaakt met Vertouwenswerk. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Irma van Hezewijk, tel: 06 - 5464 7212 of mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl of
Marijke Creemers, tel: 06 - 2053 7095 of mail: marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl


Externe klachtencommissie

Ben je niet tevreden over de manier waarop je klacht bij ons intern is afgehandeld? Dan kun je de situatie voorleggen aan een externe klachtencommissie. Voor opvang kan dit bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en voor onderwijs bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Geen geschillen opvang en peuterwerk 2018
In het jaar 2018 zijn er geen geschillen gemeld aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Wij hebben hiervan een bevestiging ontvangen, zie onderstaande documenten:
Geen geschillen 2018 GOO opvang.pdf
Geen geschillen 2018 Peuterspeelzalen Gemert-Bakel.pdf
Geen geschillen 2018 Peuterspeelzalen Laarbeek.pdf

Klachten Jaarverslag 2019
Ieder jaar maken wij een klachten jaar verslag dat openbaar wordt gesteld op onze website. Klachten jaarverslag 2019.

Tips voor ons
Gouden tips, verbetermogelijkheden, feedback en complimenten zijn natuurlijk altijd welkom. Geef ze aan ons door via info@stichtinggoo.nl.